Category Archives: Laatste nieuws

Wat levert KennisMeester op?

Sterke concurrentiepositie
De innovatiekracht van organisaties wordt steeds meer afhankelijk van hun vermogen om zowel bestaande kennis te (her)gebruiken, intern en externe kennis met elkaar te verbinden (kennis connectie) en nieuwe kennis te creëren. Als je sneller kunt leren dan de concurrent en het geleerde kunt toepassen maak je van kennis een innovatiefactor. KennisMeester draagt bij aan een brede beschikbaarheid en consistentie van expertise. Door kennis met elkaar te verbinden is er innovatie mogelijk. Het resultaat is een betere kwaliteit van dienstverlening wat er uiteindelijk voor zorgt dat het imago van de organisatie wordt versterkt.

Tijdwinst/efficiency
KennisMeester kan leiden tot een kostenreductie, het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Hierbij gaat het om het managen van de kennis die in organisaties aanwezig is maar vaak moeilijk vindbaar en benaderbaar is (renderende kennis). Het is ‘wie wat waar – kennis’ die betrekking heeft op specifieke knowhow van personen en op processen en procedures

Klanten behouden en werven door een sterk imago
Voor (potentiële) klanten is van belang om het gevoel te hebben om zaken te doen met een organisatie die excelleert in degelijke processen, actuele kennis en sterke vaardigheden. Een goed kennismanagementbeleid creëert dit en maakt dit bovendien zichtbaar in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en/of blogs. Het belang van het kunnen behouden van klanten en aantrekkelijk zijn voor nieuwe klanten behoeft geen verdere uitleg.

Aantrekkelijke werkgever en tevreden personeel door een sterk imago
Een vergelijkbaar effect wordt behaald door een sterk imago als het gaat om de tevredenheid en trots bij het huidige personeel en de aantrekkingskracht op nieuw personeel. Een extra effect bij de werving is dat dankzij een goed kennismanagementbeleid de organisatie ook beter weet welk profiel de kandidaat zou moeten hebben en de verwachtingen bij potentiële kandidaten (bijvoorbeeld kennisdelen in de genen hebben), wat resulteert in betere matches.

 

KennisMeester integreert Rechtsorde in het kennisportaal!

Vanaf heden biedt KennisMeester een koppeling aan met het contentintegratiesysteem Rechtsorde. Binnen het KennisPlatform, dat steeds meer wordt ingezet als interactief intranet van een advocatenkantoor, kunnen gebruikers via één zoekbalk niet alleen zoeken in de interne knowhow van het kantoor, maar ook in de externe vakinformatie van uitgevers via Rechtsorde. Op deze manier integreert een kantoor zowel het intranet en interne kennis als ook externe bronnen. Zo heeft u uiteindelijk één overzichtelijk en interactief systeem voor al uw informatie.

Jan-Carel Redelé, oprichter van KennisMeester: “Door de samenwerking met Rechtsorde bieden wij gebruikers de zekerheid dat alle relevante kennis via één zoekregel toegankelijk is. Door middel van verschillende tabbladen in KennisMeester is de interne kennis, de berichten van het intranet en alle zoekresultaten van Rechtsorde op één pagina inzichtelijk. Deze koppeling is de basis voor meer gebruikersfuncties. Zo kunnen we het mogelijk gaan maken om de gebruiker op een persoonlijk dashboard alle relevante nieuwsberichten en tijdschriftartikelen aan te bieden. De koppeling met het contentintegratiesysteem van Rechtsorde is hierbij een belangrijke toevoeging.”

Berend Broerse, manager Rechtsorde: “Voor advocaten en andere juristen is het prettig als zij één portaal hebben waarop alle interne en externe informatie die zij voor hun werk nodig hebben, samenkomt. Of het nu gaat om interne know-how, de laatste jurisprudentie of tijdschriften en digitale naslagwerken van uitgevers. Rechtsorde biedt verschillende mogelijkheden en werkt graag samen met andere partijen om slimme oplossingen te ontwikkelen. De integratie van Rechtsorde met Kennismeester is hier een mooi voorbeeld van.”

Dommerholt Advocaten is het eerste kantoor dat als klant van Rechtsorde en van KennisMeester van start gaat met deze koppeling.

 

Over Rechtsorde

Rechtsorde biedt met zijn gelijknamige platform dé zoekmachine voor alle juridische informatie. Als juridische professional maakt u gebruik van diverse informatiebronnen. Het vinden van de juiste informatie kan tijdrovend en frustrerend zijn. Met Rechtsorde heeft u altijd en overal toegang tot de handigste en meest uitgebreide digitale juridische bibliotheek. Hierin vindt u eenvoudig en snel informatie uit openbare juridische websites, uit uw abonnementen bij juridische uitgeverijen zoals Kluwer, Sdu en Boom en uit uw eigen juridische know-how. Altijd actueel en uit een betrouwbare bron. Zo heeft u slechts één gespecialiseerde juridische zoekmachine nodig: Rechtsorde.

 Over KennisMeester

KennisMeester is een kennismanagement-organisatie met als doel organisaties te helpen om de interne en externe kennis beter toegankelijk te maken. Hiertoe is niet alleen een efficiënt systeem als KennisMeester.nl belangrijk, het is ook het bepalen van de juiste strategie en het begeleiden van de cultuur van de organisatie om er voor te zorgen dat alle medewerkers kennis gaan delen. Om die reden bieden wij vanuit KennisMeester ook KennisCoaches die samen met de organisatie een kennisplan uitwerkt en het gehele traject begeleidt.

De applicatie KennisMeester wordt inmiddels bij tientallen organisaties gebruikt als kennisplatform en als intranet. Meer informatie kunt u vinden op www.kennismeester.nl.

 

Release memo behorend bij release 2.8

In deze release heeft de koppeling met het contentintegratiesysteem Rechtsorde verder vorm gekregen, door de toevoeging van het facetmenu. Hierdoor is het mogelijk om de zoekresultaten te verfijnen. Bovendien is de ranking van de zoekresultaten aangepast.

Bugfixes:
– Bij diverse klanten hebben we een aantal specifieke verbeteringen doorgevoerd.

Functionele verbeteringen:
– De ranking van de zoekresultaten van Rechtsorde afgestemd met die van Rechtsorde.nl zelf.

Functionele uitbreidingen:
– Facetmenu toegevoegd bij de koppeling met Rechtsorde.

Heeft u toegang tot Rechtsorde.nl en wilt u die content ook doorzoekbaar hebben in KennisMeester? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Let op, komende release:
Voor alle organisatie die KennisMeester als Cloud-oplossing gebruiken (en dus niet lokaal hebben geïnstalleerd):
Momenteel is Daan druk bezig om de nieuwe server van KennisMeester in te richten. Deze nieuwe server maakt gebruik van de laatst mogelijk configuratie, waardoor wij verwachten dat de snelheid van de applicatie weer iets verbeterd zal worden. Bovendien stelt dit nieuwe platform ons in staat om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen.

De overgang naar de nieuwe server houdt voor elke organisatie in dat er op een bepaald moment een moment is dat er geen nieuwe documenten toegevoegd kunnen worden aan KennisMeester. Dit zal naar verwachting slechts een kort moment zijn en verder zal u geen hinder ondervinden. Wij nemen nog contact met u op om een geschikt moment te plannen.

Volgende release: donderdag 16 maart 2017

Wij helpen graag met advies over een praktische indeling van het dashboard. Bel of mail ons voor advies of een afspraak op uw kantoor. Ook begeleiden wij kantoren bij het opzetten van kennismanagement binnen hun organisatie.

Release memo behorend bij release 2.7

In deze release hebben wij een aantal (middel)grote functionaliteiten toegevoegd en een aantal bugs opgelost. Een van de grootste punten is de koppeling met Rechtsorde. Deze is in eerste versie gereed en zal in de komende release verder worden uitgewerkt. Mocht uw organisatie interesse hebben in deze koppeling, horen wij dat graag.

Bugfixes:
– Voortaan wordt bij aangemelde gebruikers de volledige naam getoond (en niet meer afgekort).
– Probleem opgelost bij het toevoegen van een bijlage aan een evenement.
– De aanmeldingslijst van evenementen is voortaan op volgorde van aanmelding.

Functionele verbeteringen:
– Op een dashboard (intranetpagina) worden voortaan alleen de evenementen van dat specifieke dashboard getoond.
– Het is vanaf nu mogelijk om hyperlinks op te nemen in een bericht op het dashboard.
– De meest recent bekeken en toegevoegde documenten hebben nu een datumvermelding.

Functionele uitbreidingen:
– Het is nu mogelijk om meerdere bijlage toe te voegen aan een bericht op het intranet.

Wij helpen graag met advies over een praktische indeling van het dashboard. Bel of mail ons voor advies of een afspraak op uw kantoor.

In de volgende release zullen wij verder werken aan de koppeling met Rechtsorde (toevoegen van facetten: verfijnmenu linkerkant) en een attenderingsmogelijkheid voor (intranet)berichten.
Volgende release: donderdag 16 februari 2017

Dommerholt Advocaten van start

Op maandag 9 januari is Dommerholt Advocaten live gegaan met het kennisplatform van KennisMeester. Dommerholt gaat KennisMeester inzetten als sociaal intranet met de kennisbank en de koppeling met Rechtsorde als belangrijke motor van het systeem. Binnenkort volgt hier een complete beschrijving over het proces dat wij samen met Dommerholt hebben doorlopen.

Blenheim Advocaten live!

Vanaf vandaag is ook Blenheim Advocaten live met het KennisPlatform van KennisMeester. De advocaten van Blenheim, een Amsterdams kantoor waar 24 gespecialiseerde advocaten werkzaam zijn, gaan het KennisPlatform inzetten als sociaal intranet en gebruiken de geïntegreerde kennisbank om de interne knowhow toegankelijk te maken. Rachelle Mourits, advocaat bij Blenheim advocaten “De vindbaarheid van de knowhow die binnen het kantoor is opgebouwd hopen wij met Kennismeester te vereenvoudigen. Door het gebruik van Kennismeester verwachten wij onze kennisdeling intern te optimaliseren.”

Wij danken Blenheim Advocaten voor hun vertrouwen en kijken uit naar het vervolg van de samenwerking.

Release memo behorend bij release 2.5

In deze release zijn in totaal 17 (middel)grote aanpassingen gedaan. Hieronder de voornaamste.

Bugfixes:
– Probleem verholpen met het toevoegen van een nieuwe taxonomie-term.
– Bij een notificatiemail naar aanleiding van een gevolgd bericht wordt voortaan de tekst van het commentaar én die van het originele bericht getoond.
– Overzicht van documenten die gaan verlopen (onder Notificaties) werkt weer correct.

Functionele verbeteringen:
– Het is nu mogelijk om zelf aan te geven welk deel van de foto u wenst te gebruiken als profielfoto (het schalen van een foto).
– Een nieuw document wat wordt toegevoegd, maar uiteindelijk niet wordt gemetadateerd wordt krijgt een ongepubliceerde status, in afwachting van de metadatering. Klik voor een overzicht op ‘Mijn documenten’ in het menu rechtsboven.
– De tekst van een aantal automatisch verstuurde mails aangepast.
– De mail bij het opvragen van een gebruikersnaam wordt nu direct verstuurd en niet meer in een wachtrij geplaatst.

Wij helpen graag met advies over een praktische indeling van het dashboard. Bel of mail ons voor advies of een afspraak op uw kantoor.

Geplande uitbreidingen voor de volgende release:
– Koppeling met het content-integratiesysteem Rechtsorde.
– Poll-widget.

Volgende release: donderdag 22 december

Van kennislek naar KennisVerankering

door Roel Tinneveld van KennisMeester

Uiteindelijk werd de vertrekregeling bij de Belastingdienst  pas op 1 september gesloten. De problemen waren toen al breed uitgemeten in de media: er maakten zoveel medewerkers van de vertrekregeling gebruik dat dit Nederland onnodig veel geld kost en een goede functionering van de Belastingdienst zelfs in gevaar kwam. Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, benoemde dat gevaar echter als volgt: “Als hierdoor gaten vallen in het personeelsbestand hebben we een probleem. En cruciale kennis mag ook niet en masse de organisatie verlaten.” Met name dat laatste baarde mij zorgen.

Jarenlang investeerde de Belastingdienst om haar mensen op een bepaald kennisniveau te brengen, maar nu ze het pand verlaten, blijkt er niet geïnvesteerd te zijn in het verankeren van de kennis voor de organisatie. Hoe is dat mogelijk? Veel kennis is overal en steeds eenvoudiger toegankelijker. Behalve  een van de belangrijkste soorten kennis: de kennis die in mensen zelf zit en zorgvuldig is opgebouwd in jaren praktijkervaring.

Verloren kwaliteit

Dat kennis onoverzichtelijk of niet is verankerd, zien we als KennisMeester regelmatig in onze vele kennismanagementervaringen. Ervaren professionals verlaten hun organisatie om voor zichzelf te beginnen, ‘babyboomers’ met veel kennis gaan met pensioen en precies die ene medewerker met bedrijfskritische kennis stapt over naar de concurrent. De achtergebleven organisatie heeft in dit soort gevallen altijd per direct een enorme kennislek. Volgens docent kennismanagement dr. Paul van den Brink gaat 80% van de professionele kennis van deze vertrekkende medewerkers – waardevolle kennis die door de jaren heen is opgebouwd − verloren voor de organisatie. Dat betekent dubbele schade. Want organisaties zijn vervolgens veel tijd kwijt met kennis opzoeken, wielen opnieuw uitvinden en in het verleden gemaakte fouten opnieuw maken. Kort gezegd: processen haperen en er gaat veel kwaliteit verloren.

In drie stappen naar kennisbehoud

Hoe duidelijk en vanzelfsprekend dit soort voorbeelden ook illustreren hoe groot het belang is van structurele en stabiele kennisverankering, de praktijk is weerbarstiger. Vaak wordt deze verankering niet of te laat ingezet of collega´s bouwen een eigen houtjetouwtjeproces ergens op een afdelingsschijf. Jammer, want kennisverankering is vrij eenvoudig op te zetten:

 • Bepaal, eventueel in samenwerking met een kenniscoach, welke kennis cruciaal is en absoluut niet verloren mag gaan.
 • Richt een gebruiksvriendelijk en interactief kennissysteem in en koppel dat aan een portaal, zoals een sociaal intranet, die dagelijks wordt gebruikt.
 • Documenteer en meta-dateer hierin kennis en kennisdocumenten.

Natuurlijk: dat dit eenvoudig is, wil niet zeggen dat het geen investering kost. De vraag is hoeveel het u waard is om uw organisatie terug in de tijd te zetten of zelfs te laten schaden door kennisverlies.

De kennis in mensen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de grootste investering niet van financiële of technische aard. Hoe onzichtbaar ook, juist de kennis die in mensen zit, is meestal de kennisgoudmijn voor een organisatie. Investeren in die kennis, is investeren in mensen. Denk aan het vangen van de kennis in de hoofden van professionals via interviews, geschreven documenten of geluid- en/of video opnames. Systemen als KennisMeester zorgen er daarna, vaak grotendeels automatisch, voor dat andere werknemers deze kennis gemakkelijk kunnen vinden. Neemt u uw kennis echt serieus? Roep dan de hulp in van een KennisCoach die het overdragen en verankeren van kennis coördineert. Hij of zij zorgt er tegelijkertijd voor dat medewerkers zich vrij voelen om hun kennis te delen, ervaren dat hun kennis gewaardeerd wordt en zelfs trots worden op hun kennis. Wat er weer toe leidt dat zij kennis gaan verankeren en delen.

Voorsprong

De kennis in uw organisatie slim en structureel verankeren, kan u veel ellende besparen, een voorsprong opleveren ten opzichte van uw concurrenten en nieuwe medewerkers een aantrekkelijke leeromgeving bieden waarin zij eenvoudig  toegang hebben tot relevante kennis. En De Belastingdienst? Die kan het haar medewerkers hiermee gemakkelijker én leuker maken.

Hoe zoeken naar kennis, zoeken naar kenners wordt

door Roel Tinneveld van KennisMeester

Voor kennisintensieve organisaties is kennis de grondstof en vaak ook het eindproduct. Het managen van het kennisproces staat daarom ook vaak hoog bovenaan de agenda’s van de verschillende managementteams. Met name het delen van kennis wordt aangemerkt als het cruciale belang om de organisatie naar een hoger plan te tillen. Echter, hier stokt het vaak. Op organisatieniveau is het delen van kennis een investering in de toekomst en levert het geen direct besparing op. Hierdoor vervallen organisaties met goede bedoelingen om actief kennis te delen vaak weer in de waan van de dag en worden zaken opgepakt die direct leiden tot declarabele uren of direct winst. Daarnaast denken veel medewerkers nog steeds: “Mijn specialistische kennis is mijn bestaansrecht. Na vele jaren van hard werken is mijn kennis mijn macht geworden, waarom zou ik het gaan delen? What’s in it for me?”.

Belang organisatie versus eigen belang

Door een diversiteit aan veranderingen wordt de druk steeds groter om klanten steeds gerichter en efficiënter te bedienen. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld voor wat betreft het resultaat en de kwaliteit van het werk. Kortom, we willen meer werk afgeleverd zien in hogere kwaliteit, maar bij voorkeur met de inzet van evenveel of zelfs minder medewerkers. Dit schept de noodzaak om de kennis van de medewerkers zoveel mogelijk vast te leggen en om het gebruik van kennis effectief in te zetten over de grenzen van secties/afdelingen en vestigingen heen. Vanuit deze gedachte is het belang voor organisatie helder om efficiënt kennis te delen en ‘iets aan kennismanagement te gaan doen’. Dit zorgt namelijk voor klantenbehoud en werven door een sterk imago, aantrekkelijke werkgever en tevreden personeel door het sterke imago, tijdwinst, efficiëntie en een sterke concurrentiepositie.

De praktijk is echter weerbarstig en vaak komt het delen van kennis moeilijk van de grond. Het aanschaffen en inrichten van een sociaal intranet en kennissysteem is een belangrijke voorwaarde, maar is geen garantie voor succes. In veel gevallen ontbreekt namelijk een zeer belangrijke motivator om actief kennis te gaan delen, een herkenbaar persoonlijk voordeel!

Personal Branding

Medewerkers met veel specialistische kennis, de kenners, willen zich graag profileren binnen een organisatie. Vaak is de kenner trots op wat hij weet, maar even zo vaak weten de diverse collega’s van andere afdelingen en/of secties niet waar de kenner zo goed in is en hoe ze hem kunnen vinden. Het bekende wieltje wordt hierdoor te vaak opnieuw uitgevonden. Cruciaal hierin is dus het faciliteren van de kenner als merk, kortom het faciliteren van personal branding.

Voor de kenner is het van belang om zichzelf te onderscheiden van anderen en dit ook uit te dragen. De ‘personal brand’ komt tot uiting in datgene wie de kenner is en waar hij goed in is, hetgeen hij vervolgens communiceert. Met personal branding kunnen kenners zich onderscheiden en profileren en wordt de kans vergroot dat anderen de kenner herinnert in het geval er interessante vraagstukken binnen komen op het gebied van de kenner. Ook voor de organisatie werkt personal branding goed. Personal branding zorgt voor gemotiveerde kenners die kennis willen delen wat uiteindelijk weer leidt tot betere resultaten voor de organisatie. De kwaliteit van de mensen bepaalt natuurlijk de kwaliteit van de organisatie.

Het nieuwe vinden

Het faciliteren van de ‘personal brand’ speelt hierbij dus een belangrijke rol. KennisMeester lost dit op door het bieden van een kennisplatform waarin niet alleen op zoek gegaan kan worden naar kennisdocumenten, maar ook naar kenners. Voor kenners is het via twee muisklikken mogelijk om zijn kennis, in de vorm van publicaties of blogs, te kunnen uploaden in het systeem en meta-data vlaggetjes daaraan te koppelen. KennisMeester toont vervolgens per onderwerp de kenner waardoor hij of zij heel snel gevonden kan worden via de zoekbalk. Bij het gevonden document kan er gelijk contact worden opgenomen met de kenner, waardoor er via ‘story-telling’ de ervaringen gedeeld kunnen worden hoe de kenner tot het document is gekomen.

Kortom, een echte win-win situatie. Specialisten krijgen de mogelijkheid om zich te tonen als echte kenner op hun vakgebied. Hij krijgt waardering voor zijn werk en is bereid om deze kennis te blijven delen. De organisatie is verzekerd van een actuele kennisbank met documenten die onderhouden worden door de specialisten. ‘What’s in it for me’ wordt dan daadwerkelijk ‘That’s in it for me’!

Gezocht: PHP / Drupal ontwikkelaar

KennisMeester is op zoek naar een extra PHP / Drupal-programmeur. De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt aan de basis van het systeem, werken inmiddels tientallen organisaties met KennisMeester en is het team gegroeid naar zes mensen (waarvan twee vaste programmeurs). Op dit moment zijn wij andere markten aan het benaderen en voor deze verdere groei zijn we op zoek naar een medior (back end) Drupal-ontwikkelaar.

Wat bieden wij?
Als programmeur zal je je naast de reguliere doorontwikkeling van het systeem voornamelijk richten op het integreren van andere platformen en databases. Als je ervaring hebt met API’s, webservices etc. is dat zeer welkom. KennisMeester biedt jou een informele werksfeer, flexibele arbeidstijden (beginnen tussen 7 en 10) en vooral een zeer uitdagende opdracht. Je zal niet van project naar project worden gestuurd, maar je kan je helemaal vastbijten op het project KennisMeester. Dat is dus een groot verschil met grote bureaus waar de projectleider je juist van opdracht naar opdracht stuurt en waar je zoveel mogelijk declarabel moet zijn. We zoeken iemand die de uitdaging (en een steile leercurve) aan kan en leergierig is naar nieuwe oplossingen voor onze klanten. Ervaring met PHP / Drupal is een heeeele grote pré. Mocht je nog geen Drupal ervaring hebben, ben je in staat je dit snel eigen te maken en in korte tijd heel veel te leren. We werken als jonge en kleine organisatie met korte lijnen, waarbij je dus dichtbij de klant zal staan.  Hét grote voordeel is dat je jouw werk direct tastbaar is voor onze klanten. Je werkt aan de doorontwikkeling van één product, waarbij je snel zelf verantwoordelijk zal worden voor een onderdeel van het systeem.

Wij vragen:

 • minimaal voor 24 uur per week beschikbaar.
 • kennis van PHP, Drupal, HTML5, CSS3 en Javascript;
 • kennis en ervaring met GIT, SSH en Linux;
 • een ondernemende, leergierige en zelfstandige werkhouding;
 • een Drupal.org of Github-account is een pré.

 

Jij krijgt:

 • een vaste baan met een goed salaris;
 • leuke opdrachtgevers, die er toe doen;
 • een leuke, open ontspannen werksfeer;
 • een werkplek waar je jouw kennis en ervaring kan uitbreiden, certificeren en verder ontwikkelen.
 • Een fiets, brommer of scooter als je enkel met het openbaar vervoer reist 😉

Mocht je toe zijn aan een mooie uitdaging en het niet erg vinden om tussen het werken door met alle collega’s te karten of aan het eind van het jaar te skiën of snowboarden in Oostenrijk? Dan ben jij onze nieuwe webdeveloper. Mail dan naar Jan-Carel op of bel ons op 085-8771783.

 

Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld. Anders gezegd: dure recruitmentbureaus hoeven niet te reageren 😉