Wat levert KennisMeester op?

Sterke concurrentiepositie
De innovatiekracht van organisaties wordt steeds meer afhankelijk van hun vermogen om zowel bestaande kennis te (her)gebruiken, intern en externe kennis met elkaar te verbinden (kennis connectie) en nieuwe kennis te creëren. Als je sneller kunt leren dan de concurrent en het geleerde kunt toepassen maak je van kennis een innovatiefactor. KennisMeester draagt bij aan een brede beschikbaarheid en consistentie van expertise. Door kennis met elkaar te verbinden is er innovatie mogelijk. Het resultaat is een betere kwaliteit van dienstverlening wat er uiteindelijk voor zorgt dat het imago van de organisatie wordt versterkt.

Tijdwinst/efficiency
KennisMeester kan leiden tot een kostenreductie, het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Hierbij gaat het om het managen van de kennis die in organisaties aanwezig is maar vaak moeilijk vindbaar en benaderbaar is (renderende kennis). Het is ‘wie wat waar – kennis’ die betrekking heeft op specifieke knowhow van personen en op processen en procedures

Klanten behouden en werven door een sterk imago
Voor (potentiële) klanten is van belang om het gevoel te hebben om zaken te doen met een organisatie die excelleert in degelijke processen, actuele kennis en sterke vaardigheden. Een goed kennismanagementbeleid creëert dit en maakt dit bovendien zichtbaar in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en/of blogs. Het belang van het kunnen behouden van klanten en aantrekkelijk zijn voor nieuwe klanten behoeft geen verdere uitleg.

Aantrekkelijke werkgever en tevreden personeel door een sterk imago
Een vergelijkbaar effect wordt behaald door een sterk imago als het gaat om de tevredenheid en trots bij het huidige personeel en de aantrekkingskracht op nieuw personeel. Een extra effect bij de werving is dat dankzij een goed kennismanagementbeleid de organisatie ook beter weet welk profiel de kandidaat zou moeten hebben en de verwachtingen bij potentiële kandidaten (bijvoorbeeld kennisdelen in de genen hebben), wat resulteert in betere matches.