Nieuwe update van KennisMeester: OCR

Vanaf maart 2015 is er een nieuwe versie van KennisMeester live. Naast een aantal kleine verbeteringen hebben we ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo is het mogelijk om gescande documenten te laten ‘OCR-en’. Dat houdt in dat de tekst in gescande documenten weer wordt herkend. Op deze manier wordt een document (bijvoorbeeld een ingescande memorie van de wederpartij) full text doorzoekbaar gemaakt in KennisMeester. Ook is het mogelijk, door middel van een apart tekstveld, om snel losse tekst toe te voegen aan KennisMeester. Het is dus niet nodig om deze tekst als Word document op te slaan en dan pas aan te bieden. Enkel het klikken op ‘toevoegen tekstbestand’ is voortaan voldoende.

Op deze manier werken wij aan een nog betere ervaring voor onze gebruikers, waar efficiëntie en gebruikersgemak voorop staan.