Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Visie | KennisMeester Visie | KennisMeester

Visie

KennisMeester is ontstaan vanuit onze kennismanagement ervaringen bij juridische en fiscale kantoren. Deze kennisintensieve organisaties hebben vaak moeite om de interne kennis en informatie op orde te krijgen. Er is enorm veel kennis voorhanden, maar het wiel wordt dagelijks opnieuw uitgevonden, omdat waardevolle kennis niet eenvoudig terug gevonden kan worden en de specialisten (‘de kenners’) van elkaar niet weten wie wat doet of heeft gedaan. Hiernaast gaat er veel kennis verloren in het geval een kenner de organisatie verlaat, omdat zijn of haar kennis niet wordt geborgd. Daarom zijn wij drie jaar geleden gestart met KennisMeester.

Al gauw bleek dat niet alleen juridische organisaties met bovenstaand probleem te maken hebben, maar eigenlijk is het een wijdverbreid probleem bij heel veel organisaties waar kennis een grote rol speelt.

Missie

Wij geloven dat de interne kennis van professionals binnen kennisintensieve organisaties een dusdanige succesfactor is, dat het enorm belangrijk is om deze kennis daadwerkelijk toegankelijk te maken en te verankeren. Wij streven naar het efficiënt toegankelijk maken van kennis en kenners, waardoor kennis en informatie optimaal ingezet kan worden binnen een organisatie en zodoende niet verloren gaat.

Visie

Door ons te richten op zowel innovatie als ook ‘de mens’, zorgen wij ervoor dat het kennislandschap optimaal wordt ingericht. Wij zijn er ons terdege van bewust dat het managen van kennis staat of valt door diegene die het gaat gebruiken. Centraal in onze aanpak bevinden zich de gebruikers en samen met hen ontwikkelen we een kennismanagementstrategie en het benodigde kennisplatform.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /get.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Geïnteresseerd? U kunt zich direct aanmelden voor een demo.

Vul uw email-adres in en ontvang extra informatie over Kennismeester »