Release memo behorend bij release 2.7

In deze release hebben wij een aantal (middel)grote functionaliteiten toegevoegd en een aantal bugs opgelost. Een van de grootste punten is de koppeling met Rechtsorde. Deze is in eerste versie gereed en zal in de komende release verder worden uitgewerkt. Mocht uw organisatie interesse hebben in deze koppeling, horen wij dat graag.

Bugfixes:
– Voortaan wordt bij aangemelde gebruikers de volledige naam getoond (en niet meer afgekort).
– Probleem opgelost bij het toevoegen van een bijlage aan een evenement.
– De aanmeldingslijst van evenementen is voortaan op volgorde van aanmelding.

Functionele verbeteringen:
– Op een dashboard (intranetpagina) worden voortaan alleen de evenementen van dat specifieke dashboard getoond.
– Het is vanaf nu mogelijk om hyperlinks op te nemen in een bericht op het dashboard.
– De meest recent bekeken en toegevoegde documenten hebben nu een datumvermelding.

Functionele uitbreidingen:
– Het is nu mogelijk om meerdere bijlage toe te voegen aan een bericht op het intranet.

Wij helpen graag met advies over een praktische indeling van het dashboard. Bel of mail ons voor advies of een afspraak op uw kantoor.

In de volgende release zullen wij verder werken aan de koppeling met Rechtsorde (toevoegen van facetten: verfijnmenu linkerkant) en een attenderingsmogelijkheid voor (intranet)berichten.
Volgende release: donderdag 16 februari 2017